வாடகைக்கு

Ad-id 0000037262

தெகிவளை ஸ்ரீதர்மபால மாவத்தையில் (ordian road) Annex வாடகைக்குண்டு. சிறு குடும்பத்திற்கு ஏற்றது. தமிழர்கள் விரும்பத்தக்கது.