வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037264

Wellawatte Vivegananda Roadல் 3 Bedroom, 2 Bathroom, Hall, Kitchen, A/C உடன் கூடிய Fully Furnished Apartment (நாள், மாத, கிழமை) வாடகைக்கு உண்டு.