வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037265

வெள்ளவத்தையில் 2 அறை, 2 Bathroom உள்ள Annex உடனடியாக வாடகைக்கு உண்டு. சிறுகுடும்பம் விரும்பத்தக்கது.