வாடகைக்கு

Ad-id 0000037266

வெள்ளவத்தை Kokila Roadஇல் கடையாகவோ Officeஆக அல்லது தங்குமிடமாக குளியலறையுடன் இடம் வாடகைக்கு உண்டு. Galle Roadக்கு 20M. 30,000/=. ஒரு வருட முற்பணம்.