வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037268

வெள்ளவத்தை A/C, Hot water, 24 Security, பார்கிங், Lift, பெரிய 2 அறைகள் வைத்திய சிகிச்சைகளுக்கு வருபவர்களுக்கு வாடகைக்குண்டு. தலவத்துகொடயில்3/5 வீடு விற்பனைக்கு.