வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037272

Wellawatte manning placeஇல் 1st floor office space, Dehiwalaஇல் ஒரு room, attached bathroom (பெண்கள்) வாடகைக்குண்டு. தமிழர்கள் விரும்பத்தக்கது.