வாடகைக்கு

Ad-id 0000037273

வெள்ளவத்தை 37th Laneஇல் நாள் வாடகைக்கு 2 அறைகள் கொண்ட வீடு முழு தளபாடங்களுடன் உண்டு. நாள் வாடகை 7500/=, தனியறை 3500/=.