வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037276

மருதானை கொழும்பு 10ல் வீடு குத்தகைக்கு. 15 இலட்சம். மாத வாடகை இல்லை. குத்தகைக்கு எடுப்பவர்களுக்கு sublease உரிமை வழங்கப்படும்.