வாடகைக்கு

Ad-id 0000037279

கொழும்பு கிருலப்பனை High Level Roadஇல் பஸ் தரிப்பிடம், பள்ளிவாசல் என்பவற்றுக்கு அருகில் பாதுகாப்பான சூழலில் 2 மாடி கட்டிடம். (4 rooms, 2 washrooms, வாகனத் தரிப்பிடம்) வாடகைக்கு உண்டு. மாத வாடகை 75,000/=. 6 மாத முற்பணம்.