வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037284

தெஹிவளையில் Annex ஒரு அறை, குளியலறை, சமையலறை, Hall தனியான நுழைவாயில் ஒன்று அல்லது இரண்டு வேலை செய்யும் பெண்களுக்கு மட்டும். குடும்பத்தவருக்கு கொடுப்பது இல்லை.