வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037288

ஜிந்துப்பிட்டி கோயில் தோட்டத்தில் முதலாம் 3 மாடி வீடு வாடகைக்கு. மாதம் 35,000/=. ஒரு வருட முற்பணம் (Negotiable) .