வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037290

தெஹிவளையில் அன்ரஸ்சன் ரோட்டில் நிலத்துடன் தனிவீடு 3 Bedroom, 3 bathrooom, பெரிய hall, பெல்கனி, தளபாட வசதிகளும், A/C வசதியும் வாகனத்தரிப்பிடத்துடன் கூடிய வீடு வாடகைக்குண்டு.