வாடகைக்கு

Ad-id 0000037293

வெள்ளவத்தையில் தளபாடங்களுடன் 3 அறைகளுடைய வீடு வாடகைக்குண்டு. மேலும் 2, 3 அறைகளுடன் வீடு Flat இல் குறுகிய / நீண்ட வாடகைக்குண்டு.