அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037321

வெள்ளவத்தையில் இயங்கி வரும் தனியார் வங்கித் துறையில் முன்னணியில் உள்ள நிறுவனத்தின் நிதிசார் பிரிவில் Managers, Team leaders உட்பட பயிற்சியுடன் கூடிய பலதரப்பட்ட பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படு கின்றன.