சமையல்/ பராமரிப்பு

Ad-id 0000037331

கொழும்பு சமையல் வீட்டு வேலைக்கு தங்கி வேலை செய்யக்கூடிய தமிழ் முஸ்லிம் பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் 35,000/= – 40,000/=, 45,000/= சம்பளம் எடுக்கலாம்.