சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037332

கொழும்பு முஸ்லிம் வீடுகளில் தங்கி இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய முஸ்லிம் பணிப்பெண்கள் தேவை. சம்பளம் 35,000/= 40,000/= வரை வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: