சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037333

Kitchen Helpers (Male / Female) கொழும்பு –04இல் அமைந்துள்ள Indian Restaurant இற்கு தங்கியிருந்து வேலை செய்ய 35–45 வயதுடைய Kitchen வேலைகளில் நன்கு அனுபவம் உள்ள குடிப்பழக்கம், சிகரெட் பழக்கம் இல்லாதவர் சம்பளம் 50,000/= உணவு + தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: