சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037334

மலேசியாவிலிருந்து 10 மாதத்திற்கு இலங்கை வந்திருக்கும் வைத்தியர்களான எங்கள் குடும்பத்திற்கு நம்பிக்கையான வீட்டுப்பணிப்பெண் ஒருவர் அவசரமாக தேவை. சகல வசதிகளுடன் 10 மாதம் முடிந்த பின் மேலதக கொடுப்பனவுகளுடன் தகுந்த சன்மானமும் வழங்கப்படும். வயது எல்லை (25–50) வரை மாத சம்பளம் 35,000/= – 45,000/= வரை.

Categories: , Location: , Published Date: