சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037337

எங்களது சிறிய குடும்பத்திற்கு தங்கி வீட்டு வேலை செய்ய 55 வயதிற்கு கீழ்ப்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 40,000/= கொடுக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: