பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037342

தெகிவளையில்அமைந்துள்ள Foot Care Saloonக்கு 18 – -35 வயதுடைய அனுபவமுள்ள அனுபவமற்ற பெண்கள் வேலைக்கு தேவை, தங்குமிடம் இலவசம் மாதவருமானம் (100,000/= – -150,000/-) சிங்கள, தமிழ் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.