பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037347

தெஹிவளையில் கடந்த 15 வருடகாலமாக அனுபவமிக்க எமது அலுவலகத்தினூடாக உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப அனைத்து விதமான வேலை வாய்ப்புகளையும் உடனே பெற்றுக் கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், குழந்தைப் பராமரிப்பவர்கள், நோயாளி பராமரிப்பவர்கள் (ஆண் /பெண்), சமையல்காரர்கள் (ஆண் /பெண்), சுத்திகரிப்பாளர்கள் தோட்டக்காரர்கள். வயதெல்லை (20 –- 55 வரை), சம்பளம் (35,000/-- 45,000/-), காலை வந்து மாலை செல்லும் (8.am – 5.pm) வேலைகளையும் சம்பளம் (ஒரு நாள் 1500/= 2000/-=) எம்மிடம் பெற முடியும். இச் சேவைக்காக எவ்வித கட்டணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது. அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம் R & R Domestic Recruitment Agency, Dehiwala.