பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037354

கொழும்பில் எவ்வித கட்டணமின்றி வேலைவாய்ப்புக்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பணிப்பெண், Driver, Room boy, House Boy, Cook Attendant, Gardener, Office Worker இவ்வனைவருக்கும் வயது அடிப்படையில் சம்பளத்திற்கு வேலைவாய்ப்புக்கள் பெற்றுத்தர முடியும். R.K Vijaya Service, Wellawatte Call: Mana