பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037355

கொழும்பை அண்டிய பிரதேசங்களில் 1300/= – 2800/= நாள், கிழமை, மாத 48,000/=இற்கு மேல் நூடில்ஸ்/ பிஸ்கட்/ ஜேம்/ தேயிலை/ டொபி/ பிளாஸ்டிக்/ பொலிதீன்/ சவர்காரம் போன்ற உற்பத்தி பிரிவுகளில் லேபல் / பெக்கிங் செய்ய 17 ---–-50 ஆண்/ பெண் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.