பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037357

வெள்ளவத்தையில் தனியார் கல்வி நிறுவனத்தில் பணியாற்ற தமிழ் தட்டச்சு (Tamil Typing) தெரிந்த பெண் தேவை. (ETF, EPF வழங்கப்படும்.) வெள்ளவத்தையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது.