பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037358

கொழும்பு வராய சிக்கன் சொசேஜஸ் அலுமினிய அயிஸ் பிஸ்கட் நீர்போத்தல் கைகிளோவுஸ் நிறுவனங்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்டோர்ஸ் உற்பத்தியாளர்கள் பாதுகாவலர்கள் சாரதி ஆண்/பெண் 17–60 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் சம்பளம் 50,000 – 80,000 ,