பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037359

தெகிவளை வீடொன்றில் முதியவர் (பெண்) ஒருவரை தங்கியிருந்து பராமரித்து வீட்டுவேலை செய்வதற்கு 35- -– 55 வயதுடைய பெண்ணொருவர் உடனடியாகத் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மாகிக்கப்படும்