ஹோட்டல்/பேக்கரி

Ad-id 0000037363

இரத்மலானையிலுள்ள ரெஸ்ட்ரேண்டிற்கு Assistant cook, kitchen Helper தேவை. உணவு தங்குமிடம் வழங்கப்படும். .

Categories: , Location: , Published Date: