பயிற்சி வகுப்பு

Ad-id 0000037389

தையல் பயிற்சி வகுப்­புகள் Online மூல­மாக மிகவும் குறைந்த கட்­ட­ணத்தில் கற்­பிக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. இலங்­கையின் எந்த இடத்தில் இருந்தும் இப்­ப­யிற்சி வகுப்பில் இணைய முடியும். 2nd Batch ஆரம்பம் 07.02.2024 பயிற்­சிக்­காலம் 1 1/2 மாதம் ( கிழ­மையில் 5 நாட்கள்)

Categories: , Location: , Published Date: