பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037393

உணவு, தங்குமிடம் தரப்படும். நாள் சம்பளம்1300/=. நாள், கிழமை, மாதம் 38,000/= – 45,000/= பெறலாம். டொபி,சொக்லட், ஐஸ்கிறீம், பிஸ்கட் நிறுவனங்களுக்கு பெக்கிங், லேபல் இருபாலருக்கும் ( 18 – 45) வேலைவாய்ப்பு அரிதாக உள்ளதால் தொடர்பு கொள்ளவும்.