பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037394

பிரபல தொழிற்சாலைகளில் வேலைவாய்ப்பு 50 மட்டும் உள்ளதால் ஐஸ்கிறீம், யோகட், பிஸ்கட் போன்ற பிரிவுகளுக்கு ஆண், பெண் ( 18 – 45) மாதாந்த சம்பளம் ( 40,000/= – 45,000/= ) நாட் சம்பளம் (1600) உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். மொழி அவசியமில்லை.