பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037395

எமது தொழிற்சாலைக்கு 18 – 45 இருபாலரும் தொழிலுக்குச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர். தங்குமிடம், மதிய போஷணம் இலவசமாக. மேலதிகக் கொடுப்பனவுடன் சம்பளம் 40,000/= – 45,000/= வழங்கப்படும். பிஸ்கட், சொக்லட், பால்மா, Ice cream. இல.85, கொழும்பு வீதி, வத்தளை. , .