பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037396

ஹாட்வெயார் விற்பனை நிலையத்துக்கு அனுபவமுள்ள பணியாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உள்ளது. இடம் – பத்தரமுல்ல.