பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037400

திக்வெல்ல –- நில்வெல்ல ஐஸ் தொழிற்சாலைக்கு பயிற்சியுள்ள / பயிலுனர் வேலையாட்கள் தேவை. கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் / காப்புறுதி / தங்குமிடம் உண்டு.