வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037405

மாலபேயில் நெவில் பெர்னான்டோ வைத்தியசாலை அருகில் 16.9 பேர்ச்சஸ் காணியுடன் 2021ம் ஆண்டு நிர்மானித்த வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது. விலை ரூ. 42 மில்லியன்.=