வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037407

வத்தளை அல்விஸ் டவுனில் 2 படுக்கையறைகள் மற்றும் 4 படுக்கையறைகள் கொண்ட இரண்டு வீடுகள் மற்றும் நீச்சல் தடாகத்துடன் (Swimming Pool) 12.5 பேர்ச்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது. விலை ரூபா 56 மில்லியன் பேசித்தீர்மானிக்கலாம்.