வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037409

வத்தளை கெரவலப்பிட்டிய முத்துரஸ் மாவத்தவில் அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட புதிய இரண்டு மாடி வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது. (விலை 195 இலட்சம்)