பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037410

வத்தளையில் இயங்கும் உணவு உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு 30–50 இற்கிடையிலான வயது உடைய ஆண்கள் தேவை. தங்குமிட உணவு வசதி உண்டு.