சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037415

நிறுவனமொன்றில் பணிப்பாளராக தொழில் புரிபவரது வீட்டில் தங்கியிருந்து அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கு திருமணமான 35–45 வயதுக்கு இடைப்பட்ட தம்பதி தேவை. (வெளிநாடுகளில் வீட்டுப்பணியாளர்களாக பணிபுரிந்த அனுபவம் மேலதிக தகைமையாகக் கருதப்படும்)

Categories: , Location: , Published Date: