வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037453

யாழ்ப்பாணம் A9 வீதி கைதடிச் சந்தியில் 6 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு உண்டு. வணிகம் மற்றும் முதலீட்டிற்கு மிகச் சிறந்த இடம். தரகர்கள் வேண்டாம்.