அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037461

தெஹிவளையில் இயங்கிவரும் Abacus கல்வி நிறுவனத்திற்கு பகுதிநேர Trainee Course Instructors தேவை. மும்மொழி தேர்ச்சி விரும்பதக்கது. ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி அளிக்கப்படும்.