அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037469

கொழும்பு –13 இல் இயங்கும் நிறுவனத்திற்கு Office Clerk தேவை. சிறந்த ஆங்கில அறிவு மற்றும் அனுபவம் உள்ள அல்லது A/L முடித்த பெண் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.