அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037470

கொழும்பு 13 இல் இயங்கும் நிறுவனத்திற்கு Accounts Trainees தேவை. A/L முடித்த AAT/ CHA/ ACCA பெண் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.