அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037471

கணக்காளர் தேவை வயது 20 –40 கணணி அனுபவமுள்ள O/L, A/L படித்த கணக்காளர்கள் அனுபவமுள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். சாப்பாடு வழங்கப்படும்.