அலுவலகவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037475

கொழும்பிலுள்ள நிறுவனத்திற்கு Graphic Designer (ஆண் / பெண்) Office Assistant (பெண்) தேவை. தகைமைக்கு ஏற்ப சம்பளம் வழங்கப்படும்.