வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037509

வெள்ளவத்தை காலி வீதிக்கருகில் அறை (குளியலறையுடன்) குறுகிய நீண்ட கால வாடகைக்குண்டு அத்துடன் 2,3 அறைகள் கொண்ட வீடும் குறுகிய நீண்ட கால வாடகைக்குண்டு