வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037533

ஊர்கொடவத்தை அவிசாவளை வீதியில் வீடு வாடகைக்குண்டு. வாடகை 30,000/= A/C room 1, Hall, Pantry Kitchen fully tiled தரகர் வேண்டாம்