வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037540

கல்கிசை, மெலிபன் சந்தி , ரஜ மாவத்தை, காலி வீதிக்கு அண்மையில் (நடைதூரம் 700m) 6 Perch நிலத்துடன் கூடிய இரண்டு மாடி வீடு விற்பனைக்குண்டு. (2 கோடி 30 லட்சம்) விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம். தரகர் வேண்டாம்.