விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037587

இலங்கையிலேயே SLS தரச்சான்றிதலுடைய குறைந்த விலையிலான முறுக்கு கம்பிகள் எம்மிடமுண்டு. 10,12, 16mm அளவுடைய 10 – 19 அடி நீளம் வரையான Short Bars விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 190000/=. மொத்தமாக பெறுபவர்களுக்கு விஷேட கழிவு உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: