வாடகைக்கு

Ad-id 0000037605

Millennium Palace (Service Apartment) Galle Road (Dehiwala Municpal Council)க்கு மிக அருகில் 2 & 3 Bedroom (1400 Sq.ft with 3 Attached Washroom) Fully Luxury Furnished Apartments. வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோர், வைபவங்கள் மற்றும் பல குடும்பத்தேவைகளுக்கு நாள், வார குறுங்கால வாடகைக்கு.