வாடகைக்கு

Ad-id 0000037609

Full Furnished House for Rent. கொழும்பு –15 இல் மட்டக்குளி சகல தளபாடங்க ளுடன் கூடிய வீடு and Kitchen நாள், கிழமை, மாத வாடகைக்கு உண்டு. 2 Rooms with A/C.